Chitrakatha Film Festival 2015

The official promotional film for Chitrakatha 2015, the international animation film festival held biennially in the National Institute of Design, Ahmedabad


︎︎︎
Direction 
Kalp Sanghvi, Upamanyu Bhattacharyya

Animation Frames
Kalp Sanghvi, Upamanyu Bhattacharyya, Manasi Parikh,
Venkat Vishwanath, Gaurav Wakankar, Isha Mangalmurti,
Shaheen Sheriff, Anwaar Alam, Kaveri Gopalakrishnan,
Saket Ghaisas, Charlotte Arene, Ketki Jadhav, Ishita Jain,
Xishni Nair, Anusha Menon, Sruti Menon, Nikunj patel,
Boby Selina, Diipanker Sengupta, Taarini Ravjit Singh,
Kshitij tambe, Saheb Ram Tudu, Shreeya Wagh

Animation
Kalp Sanghvi, Upamanyu Bbhattacharyya

Composite
Kalp Sanghvi

Percussion
Pranay Arun Kumar

Sound Design
Kalp Sanghvi

Mark

︎   ︎   ︎   ︎